ks. Mrozik Edmund
  • Drukuj
  • Email

Informacje pochodzą ze strony: Encyklopedia Wiedzy o kościele katolickim na Śląsku

 

Mrozik Edmund (1933-2005)

Mrozik Edmund

Urodził się 19 października 1933 w Murckach w rodzinie górnika Emanuela i Marii z d. Pech. W latach 1939-1948 uczęszczał do szkoły podstawowej w Murckach. W 1948 roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach-Ligocie. W 1950 roku przeniósł się do Liceum Handlu Zagranicznego przy Państwowych Zakładach Kształcenia Handlowego w Katowicach. Po roku został przyjęty do drugiej klasy Technikum Finansowego w Katowicach na Wydział Administracyjno-Gospodarczy. W 1952 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze otrzymał nakaz pracy w kopalni „Wesoła". W 1955 roku został przyjęty do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął naukę na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W czasie wakacji pracował w Wydawnictwie św. Jacka. 26 czerwca 1960 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa H. Bednorza. Pracował jako wikariusz w parafiach: św. Andrzeja Boboli w Wirku (od 30 sierpnia 1960), św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach (od 30 sierpnia 1962), św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Wirku (od 31 sierpnia 1963) i św. Wojciecha w Radzionkowie (od 2 września 1967). 15 czerwca 1972 został mianowany lokalistą w Orzechu, gdzie wybudował kościół MB Częstochowskiej.

13 grudnia 1973 otrzymał tytuł honorowego proboszcza. 25 sierpnia 1974 został skierowany w charakterze wikariusza ekonoma do Kobióra, a 26 października 1974 został zatwierdzony na stanowisku proboszcza. Dzięki jego zaangażowaniu wybudowano kaplicę cmentarną oraz kaplicę mszalną św. Antoniego z Padwy na tzw. "Osiedlu". Pełnił funkcję wicedziekana dekanatu tyskiego. W 1980 roku uzyskał stopień magistra teologii na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie, broniąc pracę pt. Program aktywizacji ekumenicznej według dekretów soborowych. 2 września 2000 przeszedł na emeryturę. Pozostał w Kobiórze. Zmarł 7 stycznia 2005 w Mikołowie. Pochowany na cmentarzu w Kobiórze.

30/01/2016